Radio Karen   Radio Karen
Din lokaradio i København Sydhavn
Lyt på 98,9 FM
     
StartsideOm osSendeplanKontakt os  

Radio Karen er en lokalradio for hele sydhavnen.

 

Vi sender fra Karens Minde Kulturhus. På Wagnersvej 19 har vi i annexet indrettet vores lækre lyse studie, og det er også her vi afholder vores løbende fællesmøder, hvor vi vender de aktuelle beslutninger der skal tages om nyanskaffelser osv.

 

Radioen finansieres af medlemskontingent, samt støtte fra kulturministeriets støtteordning for ikke kommercielle lokalradioer.

 

Du kan støtte os ved at melde dig ind i Foreningen Radio Karen. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og er pt. 50 kr. om året.
Ved indmeldelse skal du indbetal beløbet på giro: 16902780 eller Danske Bank: 1551 16902780.
Husk at angive navn og email, så du kan blive indkaldt til generalforsamling.

 

Har du en god ide til et radioprogram, eller et emne du brænder for som har interesse for sydhavnens borgere, så er du altid velkommen til at kontakte os. Så ser vi om en af de eksisterende redaktioner kan tage dit emne op, og invitere dig og andre involverede i studiet for en snak. Der kan også være mulighed for at få egen sendetid og der vil blive ydet den nødvendige støtte til at komme i gang.

 

Du må også meget gerne kontakte os hvis der er arrangementer i lokalområdet du mener skal omtales i radioen.

 


Øvrige informationer:

 

Sendetilladelseshavers navn: Foreningen Radio Karen (Sendetilladelse H101375)

Sendetilladelseshavers adresse: Wagnersvej 19, 2450 København SV

Sendetilladelseshavers email: radiokaren@gmail.com
Mobiltelefon: +45 27128819 (programleder)
CVR.: 25163982 - P-nummer: 1007375006
Danske Bank reg.: 1551 konto nr.: 16902780
Giro: 16902780

Stationsnavn og Frekvens: Radio Karen FM 98,9 MHz.

Beskrivelse af vores programvirksomhed og sendetider

Tilsynsmyndighed: Radio & TV Nævnet

Link til gældende vedtægter & Bestyrelsesmedlemmer